Házirend

JATE Klub

házirend

1. A JATE Klub vendégei számára a kulturált megjelenés és viselkedés alapelveinek betartása követelmény a klubot látogatni csak rendes és hiánytalan ruházatban lehet (a melegítő, sport öltözet, sportcipő rövidnadrág stb. ill. a szabadidő ruha, koszos, szakadt ruházat nem minősül megfelelő ruházatnak)Ittas vagy bódultság alatt lévő személy a klubot nem látogathatja. A biztonsági szolgálat megtagadhatja a belépést minden olyan személy részére aki a belépéskor a kassza előtti csomagvizsgálatnál vagy a kasszánál illetve már a sorban várakozva hangoskodik, kötekedik, illetve irritáló magatartást tanúsít. Emellett megtagadható minden olyan személy részére a belépés, akiről a biztonsági szolgálatnak tudomása van, hogy jelen- vagy más szórakozóhelyen korábban garázda viselkedést tanúsított, illetve aki volt már rendőrségi intézkedés alá vonva bódultságot okoz/tudatmódosító szer vagy más erőszakos bűncselekmények miatt. A klub területére ital vagy egyéb bódultságot okozó tiltott szer behozatala tilos. A klub területén bódultságot okozó/tudatmódosító szert birtokló és/vagy fogyasztó vendégek kitiltásra kerülnek

2. A JATE Klub helyiségeiben dohányozni tilos csak az épületen kívül az erre kijelölt helyen megengedett!

3. A klub technikai-elektroakusztikai berendezéseinek használata csak az intézmény vezetőjének engedélyével illetve munkatársának felügyeletével történhet.

4. A ruhatárban elhelyezett tárgyakért csak a ruhatár üzemelési idejében vállalunk felelősséget. Értéktárgyakat és pénzt a ruhatárban hagyott ruhaneműben kabátban táskában tartani tilos azokért felelősséget nem vállalunk. A ruhatáron kívül elhelyezett értéktárgyakért ruhadarabokért, táskáért, egyéb saját használatú eszközökért, elveszett ruhatári jegyek miatt felmerülő esetleges problémákért a klub felelősséget nem vállal.

5. A klub látogatói magatartásukkal nem veszélyeztethetik az intézmény állagát, berendezéseinek (székek, asztalok, bárpult, mellékhelyiségben lévő mosdó, ajtók toalett piszoár, stb)technikai felszereléseinek állapotát. Az okozott kárt kötelesek megtéríteni!

6. A JATE Klub területére mindenki kizárólag a saját felelősségére léphet be, az üzemeltető kizárja a felelősségét a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen bekövetkező károkért.

7. A Klub területének elhagyása esetén a belépés csak újabb belépőjegy megvásárlásával lehetséges

8. A belépődíjas rendezvényekre kötelező belépőjegyet váltani. Belépőjegy hiányában a klub nem látogatható. Belépőjegy nélkül a következő jogosultsággal vehetnek részt a rendezvényen: érvényes tiszteletjegy, tiszteletbeli igazolvány (érvényes VIP kártya), a rendőrség, tűzoltóság szolgálatos dolgozói (szolgálati igazolvány felmutatásával, valamint a médiaképviselői, előzetes írásos regisztráció és visszaigazolás alapján. Felsoroltak kötelesek munkájukat úgy végezni, hogy a rendezvények lebonyolítását ne zavarják. A felsoroltakon kívül a klub belépődíjas rendezvényeit ingyenesen mások nem látogathatják.

9. A rendezvényeken kép-, hang-, illetve mozgóképes (fotó, film, video) felvétel készítése csak a klub vezetőinek előzetes engedélyével történő egyeztetés után lehetséges. A rendezvények látogatói hozzájárulnak a klub weboldalára/közösségi oldalaira (Facebook, Instagram, TikTok) felkerülő fotókon való szerepléshez

10. A klub vendégei csak a kijelölt helyeken tartózkodhatnak, számukra az iroda, öltöző és a technikai helyiségbe történő belépés és a helyiségek használata tilos

11. A klub területén 18 éven aluli személyek nem tartózkodhatnak, kivéve koncertek és/vagy előre meghirdetett események alkalmával 16 éves kortól. A biztonsági szolgálat a jogosultságot köteles ellenőrizni személyazonosságot igazoló dokumentum felmutatásával

12. A JATE Klubban 18 éven aluli személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki

13. A klub területén reklámanyagot elhelyezni csak a klub vezetőségének engedélyével lehet. A klub területére élő állatot, kerékpárt behozni tilos!

14. A házirendet durván vagy rendszeresen megsértő személyeket a klub vezetője, ügyeletese és rendezője eltilthatja az intézmény látogatásától

15. A klub területén csak a helyben vásárolt ételek, italok fogyaszthatók, ez alól csak a különleges esetek különbözhetnek -üzletvezetői engedély szükséges hozzá.

16. A klub területéről üvegpoharat, kávéscsészét, tányért, üveget stb. kivinni szigorúan tilos! A megvásárolt újra felhasználható műanyag/repoharat viszont el lehet vinni.

17. A klub területén vagyonvédelmi videó megfigyelő rendszer működik a felvételt a hatályos jogszabályok előírásai alapján 72 óráig tároljuk és őrizzük meg

18. A klub VIP kártyái alkalmanként / egyszeri belépésre jogosítanak, csak és kizárólag személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) bemutatása mellett érvényesek. A VIP kártyával való visszaélés a kártya azonnali visszavonását vonja maga után, amelyet a biztonsági szolgálat a helyszínen jogosult megtenni

19. Néhány rendezvény esetében az üzemeltető jogosult csak és kizárólag azon vendégeket beengedni a rendezvényre, akik diákigazolvánnyal is rendelkeznek!