Felhasználói Feltételek

Weboldal Felhasználási Feltételek

Az alábbi Felhasználási Feltételek a www.jateklub.com weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználására és szolgáltatásaira vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön a Weboldal felhasználójaként (a továbbiakban: Felhasználó) annak használatával elfogad. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor, a jelen közlés frissítése útján felülvizsgálja vagy módosítsa.

1. Üzemeltető

A www.jateklub.com weboldalt a Belváros Market  Kft (a továbbiakban: Üzemeltető) működteti.

Belváros Market kft.
6726 Szeged Gyergyói u. 21. A ép.
25057171-2-06

info@jateklub.com

Adatokat az alábbi szerveren tárolunk:  https://rackforest.huhttps://cloud.mongodb.com/

2. Felhasználás

A Honlaphoz való hozzáféréssel Ön elfogadja az alábbi jogi feltételeket az Ön által igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban. A felhasználási feltételek áttekintésének elmulasztása nem képezheti igényérvényesítés alapját. 

Ön jogosult a Weboldal által nyújtott tartalmak és szolgáltatások használatára a jelen Felhasználási feltételeknek megfelelően.

3. Adatvédelem

Arról, hogy hogyan kezeljük az Ön által a Webhely használata során megosztott adatokat és információkat, kérjük, olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

4. Biztonság

Megfelelő technikai és biztonsági intézkedéseket teszünk az Ön személyes adatainak védelme, valamint annak biztosítása érdekében, hogy azokat biztonságosan és biztonságosan tároljuk, és hogy azokhoz az Ön hozzájárulása nélkül ne férjenek hozzá, ne használják fel, ne változtassák meg és ne töröljék.

5. Szellemi alkotások 

A Weboldal megjelenése és tartalma az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, és szerzői jogvédelem alatt áll. A bemutatás, a tartalom, a szolgáltatások bármilyen más módon történő felhasználása, részben vagy egészben, vagy bármilyen más formában történő felhasználása, beleértve, de nem kizárólagosan, az adatbázisokba való felvételt, a sokszorosítást, a kereskedelmi célú felhasználás bármilyen formáját, valamint a harmadik félnek történő továbbítást, részben vagy egészben, vagy bármilyen formában, részben vagy egészben, vagy bármilyen formában történő felhasználását, vagy bármilyen formában történő átalakítását, a Üzemeltető vagy a szolgáltatások által érintett harmadik fél írásos engedélye nélkül tilos.

6. Reklámok

A Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalon esetlegesen megjelenő harmadik féltől származó hirdetések, reklámok és megjelenések tartalmáért.

7. Panasz bejelentése

Felhasználó az esetlegesen felmerülő panaszát írásban elektronikus levélben az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

E-mail: info@jateklub.com

8. Üzemeltető felelősségének kizárása

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal ideiglenes elérhetetlensége, egyéb hibák, elírások, illetve a Weboldal ideiglenes elérhetetlensége, illetve a Weboldalon található információk használata vagy továbbítása által okozott károkért, és nem vállal felelősséget a Weboldalhoz való hozzáférés által okozott károkért. Az Üzemeltető nem felel továbbá a Felhasználó adatainak a Felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából eredő jogosulatlan felhasználásából eredő károkért, függetlenül attól, hogy a Felhasználó tudott-e róla vagy sem. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a külső tartalomért, annak helyességéért, a linkek változásáért vagy hibájáért. Az Üzemeltető a külső linket a jogosult szolgáltató kérésére törli vagy módosítja.

9. Felhasználó felelőssége

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy tisztában van az internet technikai és technológiai korlátaival, és elfogadja a hibalehetőségeket és a technológiában rejlő kockázatokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal használata során személyes vagy üzleti adatainak megadásával felelősséget vállal minden olyan kárért, amelyet a személyes vagy üzleti adatainak jogosulatlan megszerzése, felhasználása vagy közzététele okoz az Üzemeltetőnek vagy harmadik félnek.